Ci
Iņ un Jan
5 stihijas
8 trigrammas
Bagua
Luo Shu un He Tu
Luo Pan

Vai var pastāvēt vīrišķais bez sievišķā? Vai var būt labais bez sliktā un karstais bez aukstā? Vai diena bez nakts vai bēdas bez prieka? Protams, nē. Ikviens ir daļa no otra un ikviens ir atkarīgs no otra esamības. Būdami atsevišķi, bet tomēr kopā, un Jan attēlo visu lietu attīstību pretstatu vienībā.
Jan

dabas pasīvais princips tiek attēlots kā melnais, nāve, ziema, aukstums, klusums, ūdens, intuīcija, maigums, māte/ meita, zils un zaļš, reliģija un filozofija.

JAN dabas aktīvais princips tiek attēlots kā baltais, dzīve, karstums, dienvidi, kustība, loģiskums, ātrums, tēvs/dēls, sarkanais un dzeltenais, matemātika un zinātne.

Tai-ci

TAI-CI simbols attēlo mūžīgo un nepārtraukto un Jan mijiedarbību. Līdzīgi divām monētas pusēm un Jan attēlo dabas likumus: pastāvīgās un nemitīgās pārmaiņas - rit laiks, mainās sezonas, maināmies mēs un mūsu apkārtējā vide.
Visums un viss tajā iziet attīstību no dzimšanas līdz nāvei, savīts un savstarpēji saistīts brīnišķīgā dejā.


Untitled Document

/atjaunoti 01.01.2024./

 

 

 

 

Untitled Document

Visi teksti un shēmas © LanHua, 2002-2024
Informācijas un attēlu pārpublicēšana bez atļaujas atstāj iespaidu uz karmu
:-)