Fenšui ir

pirms vairāk kā 3000 gadiem veidojusies sena ķīniešu māksla un zinātne. Tā ir sistēma, kas radusies, saplūstot astronomijas, astroloģijas, ģeoloģijas, fizikas, matemātikas, filosofijas un intuīcijas elementiem un eksperimentējot ar iegūtajām zināšanām.

Fenšui ir apkārtējās vides, vietas, cilvēka, telpas un laika studijas; mācība par to, kā šo faktoru "enerģijas" (Ci) savstarpēji mijiedarbojas. Tā ir mācība par šo enerģiju saplūstošā spēka izprašanu un praktisku pielietošanu, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti.

Daudzus lasītājus varētu interesēt mūsdienīgs jautājums: vai fenšui var padarīt mani stāvus bagātu? Atbilde ir "nē" - jo tad pasauli mēs redzētu pilnu ar vienīgi bagātiem cilvēkiem.

Pielietojot fenšui tehnikas, mēs varam uzlabot, bet ne mainīt cilvēku likteņus.

Fenšui nav

  • uz mistiskām darbībām balstīta interjera iekārtošanas skola bagātības, mīlestības un veselības nodrošināšanai;
  • mācība par "pareizo" dizaina priekšmetu - brīnumlīdzekļu izvēli;
  • unificēta programma visiem un visur;
  • maģija, reliģija vai filosofijas virziens.

Diemžēl pasaulē, kurā viss tiek pirkts un pārdots, ir atjautīgi darboņi, kas cenšas pārdot cilvēkiem viņu sapni būt laimīgiem, pārvēršot fenšui zinātni par tirgus preci ar pazeminātu vērtību.

Mūsu nolūks ir ļaut katram lasītājam pašam izvērtēt fenšui tehniku pielietojamību. Ķīniešu mākslas priekšmeti ir vērtība pati par sevi, un ja kāds savā interjerā izvēlas lietot kristālus, vēja mūziku, talismanus u.c. plašai publikai domātajās fenšui rokasgrāmatās ieteiktos priekšmetus, tie veidos tikai orientālu noskaņu interjerā.

Fenšui ir sena zinātne, kas vēsta par Visuma lietu sakārtotību, bet neaicina cilvēkus dzīvot Fu suņu, trīskāju krupju, madarīnpīļu un bambusa flautu pārblīvētā mājvietā. Tādi apgalvojumi, ka vēju mūzika atnes lielu laimi vai ziemeļu pusē novietots akvārijs padarīs visus cilvēkus bagātus, nav patiesi. Diemžēl šie populārie pieņēmumi aizēno fenšui patieso dabu un rada iespaidu, ka fenšui praktiskā puse ir visnotaļ dīvaina.


Untitled Document

/atjaunoti 01.01.2024./

 

 

 

 

Untitled Document

Visi teksti un shēmas © LanHua, 2002-2024
Informācijas un attēlu pārpublicēšana bez atļaujas atstāj iespaidu uz karmu
:-)