Ci
Iņ un Jan
5 stihijas
8 trigrammas
Bagua
Luo Shu un He Tu
Luo Pan

Visumā pāstāv divas matemātiskas sistēmas:
* Hetu (Dzeltenās upes karte) ir melnu () un baltu (jan) punktu raksts, kas simbolizē ideālu un nemainīgu pasauli.

* Luo Shu (Luo upes raksti) ir melnu () un baltu (jan) punktu raksts, kas sasaucas ar trigrammu Pēcdebesu kārtību, simbolizējot kustību, pārmaiņas, dabas un cilvēka ci savstarpējo iedarbību.

Leģenda vēsta, ka šie raksti ir redzēti uz mītisku dzīvnieku mugurām - patiesībā to izcelsme nav zināma.
Līdzīgi Hetu, arī Luo Shu rakstu var attēlot ar cipariem:

4
9
2
3
5
7
8
1
6

Luo Shu sauc arī par Maģisko kvadrātu, jo 3 ciparu summa vertikāli, horizontāli un pa diagonāli ir 15. Luo Shu kopā ar piecām fāzēm un 8 trigrammām veido vienotu sistēmu, ko sauc par bagua (skat. Bagua).

Luo Shu diagramma ir kustīga, attēlojot pastāvīgas pārmaiņas. Noteiktā secībā savienojot jan un iņ ciparu pārus, veidojas svastika, kas kustas pretēji pulksteņrādītāja virzienam, attēlojot nākotnes notikumus. Katrs cipars ir saistīts ar noteikta veida ci un ir svarīgi saprast, ka neviens cipars nevar būt labvēlīgs VISU laiku - pārmaiņas ir cikliskas un paredzamas.


Untitled Document

/atjaunoti 01.01.2024./

 

 

 

 

Untitled Document

Visi teksti un shēmas © LanHua, 2002-2024
Informācijas un attēlu pārpublicēšana bez atļaujas atstāj iespaidu uz karmu
:-)